• Opuszczone pałacyki - Chróścina, Czernina, Osetno

    W tych leżących blisko siebie miejscowościach można natrafić na zapomniane pałacyki. W niektórych można odnaleźć ślady dawnej świetności, po innych zostały tylko resztki zewnętrznych ścian.