.:: opuszczone - cementownia grodziec ::.


[ lipiec 2007 ]

.:: opuszczone miejsca - budynki, fabryki, kościoły, obiekty przemysłowe ::.
  • Cementownia Grodziec
     Cementownia Grodziec została uruchomiona w 1857 roku przez Jana Ciechanowskiego. Była to pierwsza cementownia w Polsce (na terenach objętych zaborem rosyjskim). Produkowała cement portlandzki w oparciu o materiał z miejscowych kamieniołomów. Cement z tej fabryki był również używany do budowy schronów bojowych linii fortyfikacji ciągłych "Obszar Warowny Śląsk". W latach siedemdziesiątych, na skutek eksploatacji filaru oporowego bezpośrednio pod cementownią przez kopalnię Grodziec, nastąpiły nieodwracalne szkody w obiektach cementowni i w 1979 roku została wstrzymana jej działalność. Do niedawna na jej terenie działały firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją cementu, jednak i one zakończyły działalność.


    Cementownia "Grodziec" w 1857 roku

    text zapożyczony z galerii na stronie zona-a    Galeria z wyjazdu 21.11.04