.:: opuszczone.com - Mińsk, Białoru¶ / Minsk, Belarusia :: oczyszczalnia ¶cieków / sewage treatment plant ::.
  • oczyszczalnia ¶cieków / sewage treatment plant :: Mińsk, Białoru¶


  • [ trip 02.2008 ]


    foto by Chris
    foto by Travis (HumanTree)