• Opuszczone pałacyki i folwark

    [ galeria z wypadu w lutym 2009 ]