• Moynaq - fabryka konserw rybnych

    [ wrzesień 2011 ]