• Radiostacja kontrwywiadu - okolice Warszawy

    [ galeria z wypadu w czerwcu 2008 ]