• .:: Abandoned resort

    [added 30.11.2009]
  • Opuszczony ośrodek wypoczynkowy
  • .:: Abandoned distillery

    [added 04.04.2006] - 23 photos
  • Opuszczona gorzelnia