• .:: Office blok

    [added 02.05.2006] - 26 photos
  • Biurowiec
  • .:: Abandoned soviet military city - Kęszyca Leśna
  • Kęszyca Leśna
  • .:: Collective farm (Przęślice)
  • PGR'y (Przęślice)
  • .:: Soviet nuklear war-head base
  • Baza głowic jĄdrowych