• .:: Wloclawek - Sewage treatment plant

    [added 28.05.2009]
  • Włocławek - oczyszczalnia ścieków
  • .:: Cellulose factory
  • Opuszczona Fabryka Celulozy