• .:: House 2088 (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 20 photos
 • Budynek 2088 (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Cranary graveyard (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 24 photos
 • Cmentarzysko dĽwigów (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Kirow factory (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 24 photos
 • Fabryka Kirowa (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Zodino stellworks(Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 59 photos
 • Huta - Żodino (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Magasin (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 20 photos
 • Magazyn żywno¶ciowy (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Sewage treatment plant (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 47 photos
 • Oczyszczalnia ¶cieków (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Car parking (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 32 photos
 • Parking (Mińsk,Białoru¶)
 • .:: Preasure tower (Minsk, Belarus)

  [added 19.05.2008] - 15 photos
 • Wieża ci¶nień (Mińsk,Białoru¶)