Miasto Widmo / Bodie / Ghost Town

Data wykonania zdjęć: 2023/11

Bodie stało się szybko rozwijającym miastem w 1876 roku po odkryciu rentownej linii wydobywczej złota. W 1879 r. zamieszkiwało go około 7 tysięcy osób. Miasto podupadło w kolejnych dziesięcioleciach i w 1915 roku zostało nazwane miastem duchów. W 1961 roku najprawdopodobniej wyprowadził się ostatni mieszkaniec tego miasta.

źródło - Wikipedia